Till er medlemmar som är intresserade av fiske och fiskevård!

Fiskevård bedrivs oftast som ideellt arbete så därför vore det önskvärt om ni som kan tänka er att delta i fiskevårdsåtgärder anmäler ert intresse till styrelsen.

Styrelsearbetet bedriv liksom fiskevården oftast på ideell basis. Så här gäller samma sak finns det några som kan tänka sig delta i styrelsearbetet.