Till medlemmarna(fiskerättsägare).

Till er medlemmar som är intresserade av fiske och fiskevård!

Fiskevård bedrivs oftast som ideellt arbete så därför vore det önskvärt om ni som kan tänka er att delta i fiskevårdsåtgärder anmäler ert intresse till styrelsen.

Styrelsearbetet bedriv liksom fiskevården oftast på ideell basis. Så här gäller samma sak finns det några som kan tänka sig delta i styrelsearbetet.