Försäljningsställen

Fiskekort berättigar till fiske i sjöarna Lången, Eldan, Östersvan, Mellansvan, Västersvan och Ämmeskogssjön samt de mindre tjärnar som avvattnar till dessa sjöar. Allt fiske i strömmande vatten är förbjudet!  
Fisket får bedrivas med handredskap och som dragrodd med högst två drag. För ungdom under 16 år krävs inget fiskekort.

Fiskekortsförsäljare
• Coop Konsum Svaneholm  
• Hillerströms Lanthandel Ed Långserud; 0533-50004
• Helena Johansson Norane Sillerud; 0573-42016 , 0703040577
• Eddy Anderberg Strand Svanskog; 070-6471553
• Kurt-Erik Jansson Sund Svanskog; 0532-30371, 070-3742971
• Lennart Johansson Slängserud Svanskog; 0532-30079, 070-6517089
• Sten Ekberg Strand Svanskog; 070-27300025
• Kristian Bäckström Byn Långserud; 0533-50255, 070-6991119
• Mats Danielsson Eldansnäs Långserud; 0533- 50128, 070-6842526
   

• Digitala fiskekort.  iFiske.se