Övriga bestämmelser gällande fisket


Fiskebestämmelser och fredningstider SvansjöarnasFVO

20210525

Miniemått fisk o kräftor

• Öring /lax 40cm
• Gös   45cm
• Kräftor     9cm

Fredningstider

• Kräftor   1 sep till andra onsdagen i aug kl 17.00
• Öring/lax   1 sep till 31 dec

Fiskeförbud

• Förbjudet att fiska i rinnande vatten, gäller ej kräftfiske(se separata bestämmelser).
Nätfiskeförbud inom 300m från in och utlopp ur sjöar.

* Nätfiskeförbud i Ämmeskogssjön

• Saxar förbjudna

Övrigt

• Angeldon max 10st per fiskerättsinnehavare.
• Dragrodd med högst två drag. Ej med motor!
• Nät skall vara märkta med namn och telefonnummer
• Kräftfisket sker hemmansvis.
• Kräftor räknas som fisk därför måste man ha fiskekort( andelsägarbevis/medlemsbevis) när man fiskar kräftor.
• Medlemsbevis /andelsägarbevis får endast lösas av fiskerättsägare.