Våra fiskekort och priser

 

Korttyper och giltighet

KORTKOSTNAD FÖR

fiskerättsinnehavare (1)

fiskekort till allmänheten

Andelsägarbevisbevis: OBS Endast för medlemmar       
( fiskerättinnehavare) i fiskevårdsområdet

Andelsägarekort säljes till andelsägare av hemman ingående i fiskevårdsområdet och vilken inte äger rätt att lösa medlemsbevis. Andelsägarekort berättigar till samma fiske som medlemsbevisen. Enda skillnaden mellan medlem och andelsägare är att medlem har rösträtt på fiskestämman vilket andelsägare inte har.

Andelsägarbeviset kostar

 50 kr

 

Medlemsbevis: OBS Endast för medlemmar                             (fiskerättsinnehavare) i fiskevårdsområdet

Medlem har rätt att lösa bara ett fiskerättsbevis (medlemsbevis) oavsett hur många fastigheter med fiskerätt, som vederbörande äger inom området. Beviset gäller ett kalenderår och berättigar till fiske inom hela området med förutom handredskap även följande övriga redskap: 3 normalnät (30 meter), 10 angeldon, 2 ryssjor, 2 mjärdar, 1 långrev, Dessutom tillåts dragrodd med högst två drag.                                        Saxar är förbjudna! Redskapen skall vara märkta med medlemmens namn och telefonnummer.

Medlemsbeviset kostar 50 kr. Fastighetsägare, som inte avser att fiska under året, behöver naturligtvis inte lösa medlemsbevis, men kan efter anmälan till styrelsen överlåta sin fiskerätt till valfri, namngiven person.

 

Gästbevis: OBS Gäller endast tillsammans med Medlems-/Andelsägarkort eller årskort

Som tillägg till årskort/medlemsbevis kan gästbevis lösas som möjliggör för den person som har årskort/medlemsbevis att ta med gäst. Den person som har årskortet/medlemsbeviset skall dock själv vara med vid fisket. Gästbeviset gäller endast för handredskapsfiske. Max tre gästbevis kan lösas.

Gästbevis kostar 50 kr

Gästbevis kostar 50 kr

Dagkort:

Kan lösas av alla gäller endast för fiske med handredskap och dragrodd med högst två drag inom hela området gäller endast den dag som står på kortet.

 

      50 kr

Veckokort:

Kan lösas av alla gäller endast för fiske med handredskap och dragrodd med högst två drag inom hela området gäller en vecka från och med den dag som står på kortet.

 

    150 kr

Årskort:

Kan lösas av alla gäller endast för fiske med handredskap och dragrodd med högst två drag inom hela området gäller ett år från och med den dag som står på kortet.

 

    300 kr

Nätkort:

Som tillägg till årskort kan ett nätkort lösas som berättigar till lagligt nätfiske inom hela området under den tid som fiskekortet gäller. Maximalt ett normalnät(30m) får användas. OBS! Näten skall vara märkta med namn och telefonnummer.

Nätfiske är förbjudet i Ämmeskogssjön

 

200 kr

(1)    Fiskerättsinnehavare är de som äger fastighet med fiskerätt. Vilka fastigheter som har fiskerätt framgår av fiskerättsförtecknigen som upprättades vid fiskevårdsområdets bildande.