Varför LOVA-projekt

Upprinnelse till att Svansjöarnas FVO startade LOVA-projekt var att igenväxningen av Skarbolstjärnet kom upp agenda på ett styrelsemöte.
Styrelsen diskuterade vad som skulle kunna  göras åt detta. Förslag om att plantera in gräskarp kom upp.
Gräskarpen lever av den växtlighet som finns i vattnet  dessutom är det en stridbar fisk att få på kroken för sportfiskarna.
Eftersom man måste söka tillstånd när man skall plantera in fisk hos länsstyrelsen gjordes detta .
Men eftersom kraven för att få plantera in gräskarp inte gick att uppfylla så fick vi förkasta detta alternativ.
Nästa ide blev vassröjning. Efter diverse efterforskningar kom vi fram till att det fanns ett lokalt vassröjningsföretag som kunde erbjuda denna tjänst.
Eftersom det finns vissa regler som vassröjningsföretaget måste följa så har dom god kontakt med länsstyrelsen. Därigenom fick dom information om att man kan söka LOVA-projekt.