Kräftpest

Tyvärr har kräftpest brutit ut i vårt vattensystem . Det startade i tillflödena till Lill- o Storbör  och eftersom dessa ligger uppströms våra sjöar så sprids pesten med strömmande vatten ner till oss. Pesten är en svampsjukdom som dödar den svenska flodkräftan. Signalkräftan, som illegalt sätts ut, är nästan 100% bärare av pesten. Denna utsättning av signalkräftor innebär att den inhemska flodkräftan kommer att  försvinna helt. Dessutom är den olaglig eftersom all utsättning av fisk o kräftor kräver tillstånd av länsstyrelsen. Ladda gärna ner filen o läs mer om kräftpesten och vad du kan göra för att förhindra spridningen.
2-se-upp-for-kraftpesten.pdf